Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výstupní strategie na měnovém páru EUR/USD

Autor práce: Jansa, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výstupní strategie na měnovém páru EUR/USD
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Za hlavní cíl si tato bakalářská práce klade zhodnotit úspěšnost obchodování založeného na veřejně dostupných investičních doporučeních v rámci měnového páru EUR/USD z webu Patria.cz. V první ze tří částí autor čtenáři přibližuje obecné fungování devizového trhu. V druhé části se blíže věnuje otázkám technické analýzy a v třetí, praktické části, autor definuje tři různé obchodní strategie aplikované na dva různé typy doporučení, a to v rámci intradenního a swingového stylu obchodování. Celková testovací perioda zahrnuje období od 28. 11. 2016 do 26. 5. 2017, kdy Patria (z důvodu ukončení služby Patria Forex) ukončila i tato každodenní doporučení. Nejkvalitnější výsledky přináší strategie doplněná o úzké stop lossy a dvojnásobně vzdálené take profity na úrovni prvních supportů, respektive rezistencí, a to v rámci intradenního stylu obchodování.
Klíčová slova: Devizový trh; Forex; Investiční doporučení; Technická analýza; Investiční strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výstupní strategie na měnovém páru EUR/USD
Překlad názvu: Trade closing strategies applied onto EUR/USD currency pair
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this thesis is to test how successfull is following public trading signals on EUR/USD currency pair available at Patria.cz. In the first part of this thesis, author describes basics of foreign exchange market. Following part concentrates strictly on technical analysis which is crucial for this thesis. In the last part, author defines three different trading strategies applied onto a preferred and an alternative trading signals within intraday and swing trading styles. Timespan of the testing period covers a length of six months starting on 28th of November 2016 which goes on until 26th of May 2017 when Patria stopped publishing these recommendations because of the closure of Patria Forex service. Strategy which met the best results was a strategy including tight stop losses and two times higher take profits set at the first level of support or resistance levels within an intraday trading style.
Klíčová slova: Forex; Investment recommendation; Technical analysis; Foreign exchange market; Investment strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65781_jand05.pdf [2,17 MB]
Oponentura57915_xsimo09.pdf [291,50 kB]
Hodnocení vedoucího65781_xvejj900.pdf [31,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65781/podrobnosti