Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Autor práce: Marek, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této bakalářské práci se zaměřím na finanční analýzu největšího provozovatele veřejné dopravy v České republice, společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, v letech 2012 až 2016. První polovinu tvoří teoretická část, kde analyzuji jednotlivé výkazy, poměrové ukazatele a další relevantní metody a postupy pro finanční analýzu jako jsou bankrotní a bonitní modely aj. V druhé polovině se již podívám na konkrétní čísla společnosti a pokusím se je porovnat s konkurencí a odvětvím. V neposlední řadě také ohodnotím finanční zdraví podniku.
Klíčová slova: Finanční analýza; Dopravní podnik hl. m. Prahy; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; finanční zdraví; bonitní a bankrotní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Překlad názvu: Financial analysis of the company Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this bachelor thesis I focus on financial analysis of the biggest operator of the public transport in Czech Republic called Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost in years from 2012 to 2016. The first half of the thesis is created by theory, where I analyse appropriate statements, financial ratios and other relevant methods for financial analysis like bankruptcy and credit models. In the second half, I show particular numbers of the company and I should try to compare it with the competitors and industry. At the end I judge the financial health of the company.
Klíčová slova: Financial analysis; horizontal and vertical analysis; financial health; credit and bankruptcy models; Dopravní podnik hl. m. Prahy; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65271_marp07.pdf [1,79 MB]
Veřejná příloha17244_marp07.xlsx [168,83 kB]
Oponentura57764_Marek.pdf [244,34 kB]
Hodnocení vedoucího65271_stankova.pdf [230,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65271/podrobnosti