Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití nutričního problému v praxi

Autor práce: Bernasová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Osoba oponující práci: Zýková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nutričního problému v praxi
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá využitím nutričního problému v praxi. Je zaměřena na výživu psa středního plemene, s vahou 27 kg, normální až vyšší aktivity. Cílem této práce je sestavení jednodenní krmné dávky a následně i týdenního krmného plánu, které budou vyhovovat všem nutričním požadavkům a zároveň budou minimalizovány vynaložené náklady. Práce se věnuje dvěma způsobům krmení, kdy je pes nejprve živen pouze doma připravovanou stravou a poté kombinací domácí stravy a komerčního suchého krmiva. Problém je řešen pomocí lineárního programování. Matematické modely jsou řešeny v optimalizačním systému MPL for Windows s využitím řešitelů CPLEX a GUROBI a pro vytvoření databáze potravin a krmiva pro psy byl využit Microsoft Excel.
Klíčová slova: nutriční problém; výživa psů; lineární programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nutričního problému v praxi
Překlad názvu: Practical use of the diet problem
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the practical use of the diet problem. It is focused on the nutrition of medium sized dog, with the weight of 27 kg and with normal or higher activity. The aim is to create one-day feeding ration and then also weekly feeding plan, while specified nutritional requirements are satisfied and the costs are minimalized. This paper uses two distinctive styles of feeding and the diet consists either of home-made food or of the combination of home-made food and commercial dry dog food. Techniques of linear programming are used to find optimal solution of the problem. The mathematical models are formulated as linear programs and they are solved in MPL for Windows using solvers CPLEX and GUROBI. Also, Microsoft Excel was used to create the database of foodstuffs and pet food.
Klíčová slova: linear programming; nutritional problem; dog nutrition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65259_berl04.pdf [1,35 MB]
Veřejná příloha17236_berl04.unknown [4,92 kB]
Veřejná příloha17237_berl04.xlsx [31,60 kB]
Veřejná příloha17238_berl04.unknown [6,51 kB]
Veřejná příloha17239_berl04.xlsx [38,13 kB]
Veřejná příloha17240_berl04.unknown [5,39 kB]
Veřejná příloha17241_berl04.xlsx [35,88 kB]
Veřejná příloha17242_berl04.unknown [7,04 kB]
Veřejná příloha17243_berl04.xlsx [43,89 kB]
Oponentura57391_xzykp00.pdf [265,98 kB]
Hodnocení vedoucího65259_kalcevov.pdf [176,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65259/podrobnosti