Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv formy financování pořízení dlouhodobého majetku na účetní zachycení

Autor práce: Klimtová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Osoba oponující práci: Vomáčková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv formy financování pořízení dlouhodobého majetku na účetní zachycení
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje dlouhodobému majetku a jeho možnostem pořízení účetní jednotkou. Je zde přiblížen nákup za hotové, nákup pomocí bankovního úvěru, finančního a operativního leasingu a dotace. U těchto možností je zachyceno, k jakým operacím v účetnictví dochází. Zároveň je každá z možností předvedena na příkladu a je zde ukázáno, jak se dané operace projeví v účetních výkazech, a to v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.
Klíčová slova: dlouhodobý majetek; pořízení majetku; dotace; leasing; úvěr

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv formy financování pořízení dlouhodobého majetku na účetní zachycení
Překlad názvu: The Effect of the Form of Financing the Acquisition of Fixed Assets on the Accounting Capture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor paper is focused on assets such as intangible assets and property, plant and equipment and their purchase. There is specified an obtaining of the asset using cash, a bank loan, a financial and operating leasing and grant. The way all of these options are recorded in accounting is also a part of this paper. There is also an example that uses all of these methods for acquiring an asset and shows their impact on the financial reports such as Balance Sheet and the Profit and Loss Statement.
Klíčová slova: grant; assets; leasing; bank loan; purchase of assets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2018
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64880_kliv00.pdf [5,31 MB]
Veřejná příloha17181_kliv00.pdf [4,79 MB]
Oponentura57530_vomackov.pdf [658,21 kB]
Hodnocení vedoucího64880_xposj44.pdf [290,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64880/podrobnosti