Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

IFRS adoption and its influence on capital market in transition countries: The case of China

Autor práce: Xu, Ming
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Osoba oponující práci: Žárová, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: IFRS adoption and its influence on capital market in transition countries: The case of China
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Accounting is considered as a general economy and finance language which plays a significant role in the business society. The capital market is a key part of the economy which cannot get through without the development of accounting. In recent years, Accounting harmonization gains more and more awareness from some studies of accounting practice and theory which aims to increase the attractiveness of capital markets by reporting high-quality financial statements in the way of reduced financing costs.Based on the international standards of financial accounting, this essay focuses on observing the process of the Chinese accounting harmonization. Then, further analysis will be conducted on the comparability index between those two kinds of standards on the basis of capital market and return on net assets of public companies. This analysis is going to investigate the items of accounting which tend to significantly impact the features of the industry.
Klíčová slova: International Financial Reporting Standards; Accounting Standards for Business Enterprises; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64034_xumi00.pdf [3,30 MB]
Oponentura57920_zarova.pdf [138,53 kB]
Hodnocení vedoucího64034_prochazd.pdf [177,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64034/podrobnosti