Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Odložená daň a její vykazování v auditovaných akciových společnostech

Autor práce: Stiebal, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Müllerová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odložená daň a její vykazování v auditovaných akciových společnostech
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá odloženou daní a její rolí v účetní závěrce. Popisuje, kdy a proč vzniká a jak postupovat při jejím vyčíslení. Speciální pozornost je věnována novele zákona o účetnictví z roku 2016 a jejímu dopadu na vykazování odložené daně. Praktická část analyzuje současnou situaci vykazování. Předmětem výzkumu jsou malé auditované akciové společnosti, jejichž účetní závěrky jsou analyzovány z hlediska poskytování jakýchkoliv doplňujících informací z odložené dani v příloze. Na základě analyzovaných dat lze konstatovat, že téměř polovina společností prezentuje hodnotné informace nad rámec zákonných požadavků, přičemž alespoň zákonné požadavky splňuje naprostá většina z nich.
Klíčová slova: odložený daňový závazek; přechodné rozdíly; daňová základna; odložená daňová pohledávka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odložená daň a její vykazování v auditovaných akciových společnostech
Překlad názvu: Deferred tax and its reporting in audited joint-stock companies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with deferred tax and its role in financial statements. It describes what causes deferred tax to arise and how to calculate it. Special focus is put on the amendment to the Act on accounting from 2016 and its impact on deferred tax reporting. The practical part investigates the current situation of reporting. The research targets small audited joint-stock companies. Those companies have their financial statements analysed in terms of providing any additional information concerning deferred tax. Based on the data analysed, nearly half of the companies present useful information beyond the legal requirements, while the vast majority of them meet at least these requirements.
Klíčová slova: tax basis; deferred tax asset; deferred tax liability; temporary differences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63977_stir00.pdf [451,76 kB]
Oponentura56467_muller.pdf [188,54 kB]
Hodnocení vedoucího63977_xsinm00.pdf [253,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63977/podrobnosti