Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace českého a rakouského systému účetnictví se zaměřením na individuálního podnikatele a malé účetní jednotky

Autor práce: Pešavová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Molín, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace českého a rakouského systému účetnictví se zaměřením na individuálního podnikatele a malé účetní jednotky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce má za cíl prezentovat účetní systémy v ČR a v Rakousku a poukázat na případné odlišnosti, ale i podobnosti mezi nimi. Práce v první části představuje místní účetní legislativy společně s definicí účetních jednotek a jejich povinnostmi. Ve druhé části je pozornost věnována účetním výkazům a jejich analýze a komparaci. Jako příklad jsou vybrané dvě reálné účetní závěrky společností, na kterých jsou teoretické informace aplikovány a následně analyzovány. V závěru práce jsou vytyčeny nejdůležitější poznatky ohledně společných a rozdílných aspektů.
Klíčová slova: Česká republika; Rakouská republika; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace českého a rakouského systému účetnictví se zaměřením na individuálního podnikatele a malé účetní jednotky
Překlad názvu: Comparison of the Czech and Austrian accounting system with a focus on individual entrepreneurs and small entities
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper aims to present the accounting systems in the Czech Republic and Austria and to point out any differences but also similarities between them. The work in the first part presents local accounting legislation together with the definition of accounting units and their responsibilities. In the second part, attention is paid to accounting statements and their analysis and comparison. As an example, two real financial statements of companies are selected on which the theoretical information is applied and then analyzed. At the end of the thesis, the most important findings on common and different aspects are outlined.
Klíčová slova: Czech Republic; Republic of Austria; accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63907_pesk01.pdf [1,38 MB]
Oponentura56466_molj01.pdf [141,58 kB]
Hodnocení vedoucího63907_xsinm00.pdf [152,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63907/podrobnosti