Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Faktory ovlivňující volbu spotřebitelského úvěru

Autor práce: Venhudová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Mazáček, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující volbu spotřebitelského úvěru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá faktory, které ovlivňují volbu spotřebitelského úvěru. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je převážně teoretická, která se zaměřuje na obecné charakteristiky spotřebitelského trhu, právní úpravy a jeho legislativní změny v posledních letech. Druhá část obsahuje analýzu determinantů, které ovlivňují spotřebitele při volbě spotřebitelského úvěru u vybraného vzorku poskytovatelů a vývoj spotřebitelského trhu se zadlužeností českých domácností. K pochopení faktorů spotřebitelského chování při výběru poskytovatele jsou využity také průzkumy trhu. Zjištěním je, že jsou pro spotřebitele mimo ceny úvěru důležitá také rychlost vyřízení a náklady při předčasném splacení. Práce by měla přispět k hodnocení současných podmínek na trhu a usnadnit výběr poskytovatele spotřebitelského úvěru.
Klíčová slova: Spotřebitelský úvěr; Faktory ovlivňující volbu spotřebitelského úvěru; Zákon o spotřebitelském úvěru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující volbu spotřebitelského úvěru
Překlad názvu: Factors affecting the choice of customer loan
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Diploma thesis deals with factors affecting the choice of customer loan. The thesis is divided into two main parts. The first is mostly theoretical and is focused on general features of credit market, legislation and legislative amendment in recent years. The second part contains analyses of determinants affecting the choice of customer loan on selected sample of consumer credit providers and a development of customer credit market with the indebtedness of Czech households. Market researches are also used for supporting comprehension of factors of consumers’ behaviour in the choice of consumer credit provider. The conclusion is that there are as important factors as price and there are the time taken to loan process and breakage costs. Generally, the work should contribute to evaluation and understanding of the current market conditions in order to facilitate a choice of consumer credit provider.
Klíčová slova: Consumer Credit Act; Factors affecting the choice of customer loan; Customer loan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63695_xvent00.pdf [1,55 MB]
Oponentura57991_xmazd05.pdf [390,18 kB]
Hodnocení vedoucího63695_radova.pdf [423,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63695/podrobnosti