Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daňová opatření v období finanční krize a jejich další vývoj

Autor práce: Chylík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Osoba oponující práci: Kábelová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňová opatření v období finanční krize a jejich další vývoj
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjištění, zdali daňové změny v oblasti zdanění osobních příjmů provedené v období mezi roky 2008 a 2014 projevovaly dočasný charakter, jak bylozpravidla deklarováno. V první kapitole naleznete obecné informace týkají se hospodářského cyklu a daňové teorie a politiky. Zmíněna je především funkce daní jako stabilizátorů a struktura daňových mixů. Druhá kapitola se zaměřuje na vymezení jednotlivých oblastí Evropy a jejich vývoji reálného HDP ve vymezených letech. Mimo to je zde analyzován vývoj daňových mixů jednotlivých států. V poslední kapitole se již nachází analýza dočasnosti změn včetně propojení s makroekonomickými ukazateli. Výsledkem této analýzy by mělo být zjištění, zdali provedené daňové změny v období od roku 2008 až 2014 byly změnami dočasnými, či naopak se jednalo následně o trvalý stav.
Klíčová slova: Daňový mix; Daňové reformy; Míra nezaměstnanosti; Reálné HDP; Daň z příjmů fyzických osob; Sociální pojistné

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňová opatření v období finanční krize a jejich další vývoj
Překlad názvu: Tax measures during the financial crisis and others development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to find out whether the tax changes in the area of personal income taxation carried out between 2008 and 2014 had a temporary character. In the first chapter you find basic information about economic cycle and tax theory and policy. The function oftaxes as stabilizer and the structure of tax mix are mainly mentioned. The second chapter is focused on definition of all European regions and their development of the real GDP in already mentioned years. The analyses of tax mix development is also situated in the second chapter. In the last chapter you find the analyze of the temporality of executed amendments connected with macroeconomic indicators. The result of this analyzes should be finding whether executed amendments in the period from 2008 to 2014 were temporarily, or if they became permanent.
Klíčová slova: Tax reforms; Unemployment rate; Tax mix; Taxes on income and profits of individuals; Social security contributions; real GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63528_xchyj08.pdf [2,05 MB]
Oponentura58024_qkabl00.pdf [143,95 kB]
Hodnocení vedoucího63528_vancura.pdf [164,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63528/podrobnosti