Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace daňové evidence a účetnictví individuálního podnikatele ve vztahu k dani z příjmů

Autor práce: Moravcová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Osoba oponující práci: Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňové evidence a účetnictví individuálního podnikatele ve vztahu k dani z příjmů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na individuálního podnikatele, vedení jednotlivých evidencí a formu zdanění v rámci tohoto typu podnikání. Práce obsahuje především porovnání mezi daňovou evidencí, evidencí příjmů a evidencí pohledávek a vedením účetnictví. Jsou zde charakterizovány jednotlivé evidence a popsány přechody mezi nimi. V závěru je nastíněno celkové zdanění fyzických osob s tím, že pozornost je věnována především zdanění podnikatelské činnosti. Poslední částí je komplexní příklad, ve kterém je vypočítán dílčí základ daně s ohledem na vedení jednotlivých evidencí.
Klíčová slova: paušální výdaje; individuální podnikatel; daň z příjmů fyzických osob; daňová evidence; účetnictví; základ daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňové evidence a účetnictví individuálního podnikatele ve vztahu k dani z příjmů
Překlad názvu: Comparison of the tax evidence and accounting of an individual entrepreneurs in view of the income tax
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the individual entrepreneur, the record keeping and the form of taxation in this type of business. The thesis includes mainly comparison between tax evidence, evidence of incomes and receivables and bookkeeping . There is description of the specific record keeping and description of changeover between them. At the end, the overall taxation of natural persons is outlined, with the attention paid mainly to the taxation of business activity. The last part is a complex illustration in which the basis of the tax is calculated with respect to the keeping of the record.
Klíčová slova: accounting; personal income tax; tax evidence; tax base; individual entrepreneur; bookkeeping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63454_morl03.pdf [725,35 kB]
Oponentura58051_xsinm00.pdf [157,37 kB]
Hodnocení vedoucího63454_molj01.pdf [90,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63454/podrobnosti