Konkurenceschopnost Číny v porovnání se zeměmi Post China 16

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurenceschopnost Číny v porovnání se zeměmi Post China 16
Autor práce:
Plíva, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Obešlo, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá konkurenceschopností Číny v porovnání se zeměmi Post China 16. Cílem práce je zhodnotit, zdali Čína ztrácí konkurenceschopnost ve prospěch zemí Post China 16. Práce se soustředí především na odvětví, která jsou náročná na nekvalifikovanou pracovní sílu, například textilní průmysl. První kapitoly se zabývají teoretickou problematikou, vymezením a metodami měření konkurenceschopnosti. Závěrečné kapitoly práce se soustředí na analýzu indikátorů a jejich vývoj ve sledovaných zemích. V poslední části práce je sestaveno pořadí zemí dle jejich konkurenceschopnosti. Práce dochází k závěru, že Čína v některých odvětvích svoji konkurenceschopnost ztrácí. Především kvůli rostoucím jednotkovým mzdovým nákladům a apreciaci reálného kurzu. Není to ovšem ve prospěch celé skupiny Post China 16. Hlavním konkurentem Číny v současné době je Vietnam. U některých další asijských zemí lze v budoucnu očekávat podobný rozvoj jako v Číně a Vietnamu. Naopak americká a africká část zemí Post China 16 se zatím nezdá být pro Čínu konkurencí.
Klíčová slova:
Čína; Post China 16; konkurenceschopnost; produktivita; náklady; export

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurenceschopnost Číny v porovnání se zeměmi Post China 16
Překlad názvu:
Competitiveness of China in comparison with countries Post China 16
Autor práce:
Plíva, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Obešlo, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with comparison of competitiveness between China and Post China 16 countries. The main topic lies in researching if China is losing its competitive edge to the Post China 16 countries. The thesis mainly focuses on industries which are intensive in low-skilled labor, for example garment industry. First chapters focus on theoretical framework of competitiveness and methods of measuring competitiveness. Second part of the thesis is focused on analyzing different competitiveness measures and their development process in examined countries. In the last chapter countries are ranked based on their competitiveness. Conclusion of the thesis is that China is losing its competitive position in some industries. This is mainly due to rising unit labor costs and real exchange rate appreciation. However not every country from the Post China 16 group can be identified as competitor to China. The main competitor of China is currently Vietnam. Other Asian countries could in the future experience similar economic development as China and Vietnam. On the other hand, American and African countries from Post China 16 group don’t yet seem to be competitors for China.
Klíčová slova:
China; competitiveness; productivity; export; costs; Post China 16

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2017
Datum podání práce:
21. 5. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63340_xplij04.pdf [1,93 MB]
Oponentura:
57672_xobef00.pdf [105,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
63340_bruna.pdf [83,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63340/podrobnosti