Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vykazování odložené daně z přecenění při fúzích

Autor práce: Malinová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Osoba oponující práci: Peprníčková, Mariana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vykazování odložené daně z přecenění při fúzích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Vykazování odložené daně z přecenění při fúzích, popisuje odloženou daň, nejčastější tituly vedoucí k odložené dani, stručně popisuje fúze společností, přeceňování jmění nástupnické společnosti a jeho daňové dopady, tedy i dopady na odloženou daň. V této práci jsou dále popsány fúze deseti různých společností a jak se tyto skutečnosti promítly do finančních výkazů vybraných společností a to jak do konečných výkazů, tak v zahajovacích rozvahách.
Klíčová slova: odložená daň; fúze; přecenění; finanční výkazy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vykazování odložené daně z přecenění při fúzích
Překlad názvu: Reporting of deferred tax on revaluation on mergers
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor Thesis on Reporting of deferred tax on revaluation on mergers. Deferred Mortgage Revaluation Tax, describes deferred tax, the most frequent titles leading to deferred tax, briefly describes mergers of companies, revaluation of the assets of the successor company and its tax impacts, as well as impacts on deferred tax. This paper describes the mergers of ten different companies and how these facts have been reflected in the financial statements of selected companies, both in the final statements and in the opening balance sheets.
Klíčová slova: deferred tax; mergers; revaluation; financial statements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61115_malb00.pdf [2,97 MB]
Oponentura57441_xvalm31.pdf [96,33 kB]
Hodnocení vedoucího61115_skaj01.pdf [337,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61115/podrobnosti