Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj zdanění motorových vozidel

Autor práce: Hrušková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Osoba oponující práci: Pavel, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj zdanění motorových vozidel
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem zdanění motorových vozidel v České republice. První kapitola je věnována teorii zdanění dopravy, definování externalit v dopravě a vývoji evropské legislativy. Druhá kapitola je zaměřena na popis současného stavu zdanění motorových vozidel v České republice. Vymezeny jsou tři kategorie zdanění vozidel. V další části je popsán vývoj zdanění motorových vozidel v ČR od roku 1993 do roku 2017. Poslední kapitola obsahuje komparaci zdanění motorových vozidel v České republice, v Rakousku a na Slovensku.
Klíčová slova: zdanění motorových vozidel; silniční daň; teorie zdanění dopravy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj zdanění motorových vozidel
Překlad názvu: Development of motor vehicle taxation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis looks into the taxation of motor vehicles in the Czech Republic. The first chapter is dedicated to the transport taxation theory, definition of externalities in transport and to the development of European legislation. The second chapter focuses on current state of taxation of motor vehicles in the Czech Republic. There are three categories of vehicle taxation determined. The next part describes the development of Czech vehicle taxation from 1993 to 2017. The last chapter contains comparison of vehicle taxation in Czech Republic, Austria and Slovakia.
Klíčová slova: motor vehicles taxation; road tax; transport taxation theory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61050_xhrut15.pdf [858,52 kB]
Oponentura57987_pavelj.pdf [260,19 kB]
Hodnocení vedoucího61050_vitek.pdf [135,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61050/podrobnosti