Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finančná analýza FTV Prima, spol. s r.o.

Autor práce: Senaj, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná analýza FTV Prima, spol. s r.o.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť finančnú analýzu zadanej spoločnosti FTV Prima, spol. s r.o. za sledované obdobie 2012-2016 a porovnať to s konkurenčnou spoločnosťou TV Nova s.r.o.Bakalárska práca je rozdelená do troch väčších častí. V prvej časti sa práca venuje metodickej časti, ktorá je úvodom do finančnej analýzy, ktorá bližšie špecifikuje cieľ a predmet finančnej analýzy, jej užívateľov, zdroje a metódy. Druhá časť spracúva finančnú analýzu zadanej spoločnosti FTV Prima, spol. s r.o. a porovnáva s konkurenčnou spoločnosťou TV Nova s. r. o.. Tretia časť rozoberá tzv. praktickú časť, ktorá je zobrazovaná pomocou horizontálnej a vertikálnej analýzy, pomerovými ukazovateľmi, bankrotnými a bonitnými modelmi.
Klíčová slova: finančná analýza; česká televízna stanica; spravodajstvo; kanál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná analýza FTV Prima, spol. s r.o.
Překlad názvu: Financial analysis of FTV Prima, spol. s r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to perform the financial analysis of the the company FTV Prima, spol. s r.o. for the monitored period 2012-2016 and compare it with the competing company TV Nova s.r.o. The bachelor thesis is divided into three larger parts. In the first part, the work is devided to the methodological part, which is an introduction to the financial analysis, which specifies the purpose and subject of the financial analysis, its users, resources and methods. The second part analyzes the financial analysis of FTV Prima, spol. s r.o. and comparing it with the competing company TV Nova s.r.o. The third part deals with the practical part that is depicted by horizontal and vertical analysis, proportional indicators, bankruptcy and creditworthiness models.
Klíčová slova: Czech TV station; financial analysis; news; channel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65275_seni00.pdf [984,83 kB]
Oponentura57767_Marek.pdf [248,04 kB]
Hodnocení vedoucího65275_stankova.pdf [231,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65275/podrobnosti