Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace a krácení pojistného a podvody v sociálním zabezpečení

Autor práce: Hložánková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Osoba oponující práci: Rytířová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace a krácení pojistného a podvody v sociálním zabezpečení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je identifikace podvodných jednání v oblasti sociálního zabezpečení. První část práce je zaměřena na typy podvodů v oblasti krácení pojistného na sociálním zabezpečení včetně odhadu velikosti pojistných úniků v členských státech Evropské unie. Tato část práce poskytuje také komparaci zatížení pojistným sociálního zabezpečení v jednotlivých státech Evropské unie. Druhá část se věnuje podvodným praktikám a omylům, ke kterým dochází při nárokování dávek ze systémů sociálního zabezpečení. V závěru práce jsou uvedena opatření, která by mohla podvodům zabránit nebo je alespoň omezit.
Klíčová slova: pojistné na sociální zabezpečení; dávky sociálního zabezpečení; systémy sociálního zabezpečení koordinační nařízení EU; podvody v sociálním zabezpečení; úniky na pojistném sociálního zabezpečení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace a krácení pojistného a podvody v sociálním zabezpečení
Překlad názvu: Optimization and social security frauds
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is the identification of fraud in the area of social security. The first part of the thesis focuses on the types of fraud involving social security contributions, including an estimate of the evasion of social security contributions in the Member States of the European Union. The thesis also provides a comparison of the burden of social security contributions in the individual countries of the European Union. The second part looks into fraudulent practices and mistakes that occur when claiming benefits from social security systems. At the end of the thesis, there is a review of measures that could prevent or at least reduce social security fraud.
Klíčová slova: social security contributions; social security benefits; social security systems; EU coordination of social security; social security frauds, evasion of social security contributions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63656_xhlov00.pdf [1,74 MB]
Oponentura58057_Rytířová.pdf [74,25 kB]
Hodnocení vedoucího63656_charja.pdf [147,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63656/podrobnosti