Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi

Autor práce: Velcer, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Osoba oponující práci: Fučík, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je představit praktický přístup k ocenění dluhopisů s vnořenými opcemi. Pro demonstraci byly zvoleny dva korporátní dluhopisy, přičemž jeden z dluhopisů může být předčasně ukončen na základě vývoje podkladového akciového indexu, druhý dluhopis svolatelný není, vyplácí fixní kupón k datu splatnosti, ale závěrečná výše výplaty nominální hodnoty závisí na vývoji podkladového koše akcií. Práce je rozdělena na tři části. První kapitola se zaměřuje na vymezení dluhopisů a základní přístupy jejich oceňování. Ve druhé kapitole jsou vysvětleny metody oceňování opcí a odhadu parametrů nutných k určení jejich hodnoty. Poslední kapitola obsahuje ocenění dvou zmíněných dluhopisů, analýzu vlivu parametrů na jejich cenu a porovnání výsledné ceny s tržními hodnotami.
Klíčová slova: dluhopisy; vnořená opce; simulace Monte Carlo; volatilita; EWMA model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi
Překlad názvu: Valuation of bonds with embedded options
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis aims to demonstrate the practical approach towards valuation of bonds with embedded options. Two corporate bonds are chosen one of which is callable, and the call depends on performance of underlying stock index. The second bond is not callable, pays fixed coupon at maturity, and the notional value which will be paid at maturity depends on the underlying stock basket performance. The thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on bond definition and basic valuation approaches, the second chapter explains methods for option valuation and the process of estimating variables necessary for option pricing, and the last chapter is focused on valuation of mentioned bonds, variables estimation and the comparison of results with market values.
Klíčová slova: EWMA model; Monte Carlo simulation; embedded option; volatility; bonds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59402_xvelj00.pdf [798,74 kB]
Veřejná příloha17258_xvelj00.zip [19,26 kB]
Oponentura55440_fucv02.pdf [292,23 kB]
Hodnocení vedoucího59402_stab01.pdf [204,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59402/podrobnosti