Kvantitativní uvolňování v USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování v USA
Autor práce:
Česenek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hába, Stanislav
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nekonvenční měnovou politikou kvantitativní uvolňování a analýzou jeho dopadů na ekonomiku USA. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá konvenční měnovou politikou. Druhá kapitola se potom zabývá teorií kvantitativního uvolňování, kde jsou popsány druhy nekonvenčních měnových politik, transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování a nakonec strategie výstupu z kvantitativního uvolňování. V poslední kapitole je analýza kvantitativního uvolňování v USA, zde jsou nejdříve popsány jednotlivé fáze kvantitativního uvolňování a potom jejich odpady na inflaci, nezaměstnanost a úrokové míry. Cílem práce je popsat nekonvenční měnovou politiku kvantitativní uvolňování, její průběh v USA a udělat analýzu jejích dopadů na ekonomiku USA.
Klíčová slova:
Měnová politika ; Kvantitativní uvolňování; USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2018
Datum podání práce:
1. 6. 2018
Datum obhajoby:
18.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66092_cesj03.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
58060_xsimo09.pdf [225,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
66092_xhabs01.pdf [228,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66092/podrobnosti