Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Společnost s ručením omezeným - účetní a daňové souvislosti

Autor práce: Zahradníková, Nikol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Molín, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Společnost s ručením omezeným - účetní a daňové souvislosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku založení a vzniku společnosti s ručením omezeným na území České republiky. Popisuje obecné povinnosti spojené s vedením účetnictví, včetně okamžiku jeho zahájení u nově vzniklé společnosti, a výpočet daně z příjmů právnických osob. Zároveň jsou v práci prezentovány výsledky výzkumu, který se věnuje zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku konkrétními společnostmi s ručením omezeným. Vzorek společností s ručením omezeným byl pro výzkum vybrán územně dle sídla společnosti v blízkosti Vysoké školy ekonomické v Praze.
Klíčová slova: účetnictví; daň z příjmů; společnost s ručením omezeným; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Společnost s ručením omezeným - účetní a daňové souvislosti
Překlad názvu: Limited liability company – accounting and tax matters
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on the issue of establishing and incorporating limited liability companies in the Czech Republic. It describes the general duties connected with accounting management, including the moment of its initiation in a newly established company and calculation of corporate income tax. At the same time, the thesis presents the results of a research dealing with presentation of financial statements in the collection of documents of the Commercial Register by specific limited liability companies. A sample of limited liability companies was selected for the research with respect to the location, according to the registered offices of companies in the vicinity of the University of Economics in Prague.
Klíčová slova: financial statement; accounting; income tax; limited liability company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63817_zahn00.pdf [2,06 MB]
Oponentura57717_molj01.pdf [85,48 kB]
Hodnocení vedoucího63817_janja.pdf [83,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63817/podrobnosti