Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Hamé s.r.o.

Autor práce: Schuhová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Plachý, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Hamé s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Hamé, s. r. o. v letech 2012 až 2015. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá pojmem finanční analýza, zdroji informací, uživateli těchto informací a jednotlivými poměrovými ukazateli a komplexními modely. Praktická část obsahuje výpočty a zhodnocení vertikální a horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, jednoho bonitního a jednoho bankrotního modelu a pro lepší představu ještě srovnání vybraných poměrových ukazatelů s odvětvím.
Klíčová slova: finanční analýza; poměrové ukazatele; analýza hospodaření firmy; finanční situace; komplexní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Hamé s.r.o.
Překlad názvu: Financial analysis of Hamé s. r. o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Purpose of this bachelor thesis is to analyze a progress of financial situation of Hamé Ltd. for the period 2012-2015. The bachelor thesis is devided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused on a metodology used for evaluation of real financial data and explaining of important terms like “financial analysis“. The practical part is based on real company´s data evaluation and analysis including the usage of vertical and horizontal analysis, rentability, activity, liquidity and indebtedness ratios, some complex models, and their interpretation. Furthermore, the bachelor thesis contains a comparison with relevant industry.
Klíčová slova: financial situation; food industry; financial ratio; financial analysis; complex model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61119_schm02.pdf [1,30 MB]
Oponentura56280_Plachý.pdf [400,39 kB]
Hodnocení vedoucího61119_jahol.pdf [208,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61119/podrobnosti