Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Použití IFRS pro SME na reálném českém podniku

Autor práce: Mižaninová, Viera
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Osoba oponující práci: Peprníčková, Mariana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití IFRS pro SME na reálném českém podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou Mezinárodních účetních standardů finančního výkaznictví pro malé a střední podniky a jeho aplikací na účetní jednotku vykazující dle české legislativy. Teoretická část je věnovaná vymezením skupiny malých a středních podniků a proč je pro ně prospěšné vykazovat dle jednotných mezinárodních pravidel. Dále jsou v práci přiblíženy vybrané oddílu standardu, kterých znalost je nezbytná pro praktickou část. V ní jsou řešeny úpravy položek rozvahy do podoby vyhovující standardu, výstupem praktické části je sestavení zahajující rozvahy v případě přechodu jednotky na IFRS pro SME a zhodnocení změny bilanční sumy.
Klíčová slova: IFRS pro SME; implementace IFRS pro SME; mezinárodní standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití IFRS pro SME na reálném českém podniku
Překlad názvu: Application IFRS for SME on a selected Czech company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyses International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities and its application on a selected Czech company. The theoretical part defines small and medium-sized entities and lays out why it is beneficial to report according to uniform international standards. Furthermore, the thesis discusses selected parts of the standard the knowledge of which is essential for comprehension of the practical part. Here we deal with alteration of balance sheet items so that they comply with the standard. The output of the practical part is assembly of opening balance sheet in case of transition to IFRS for SME.
Klíčová slova: IFRS for SME; implementation of IFRS for SME; international standards

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2017
Datum podání práce: 2. 6. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63080_xmizv01.pdf [1,07 MB]
Oponentura58186_xvalm31.pdf [95,98 kB]
Hodnocení vedoucího63080_vasek.pdf [589,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63080/podrobnosti