Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Správa a řízení společností se zaměřením na výbor pro audit

Autor práce: Jurka, Robert
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Králíček, Vladimír; Tumpach, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Správa a řízení společností se zaměřením na výbor pro audit
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem disertační práce je komplexním způsobem popsat strukturu vlastnictví společností ve světě a definovat roli výboru pro audit ve správě a řízení společností. Dále představit důvody, které vedly k zavedení corporate governance ve světě, a popsat jeho význam a fungování zejména na základě britského modelu, který je v současné době pravděpodobně nejpropracovanějším systémem správy a řízení společností ze všech. Společnost by měla dbát na to, aby její správa a řízení byly transparentní. Za tímto účelem by měla také uvádět veškeré relevantní informace týkající se její činnosti a správy a řízení ve své výroční zprávě.Tato disertační práce vznikla s cílem rozšířit aktuální poznání výborů pro audit v České republice a jejich fungování. Dalším cílem bylo porovnání stavu corporate governance a výborů pro audit v České republice a ve Velké Británii.
Klíčová slova: corporate governance ; Czech TOP 100; výbor pro audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Správa a řízení společností se zaměřením na výbor pro audit
Překlad názvu: Corporate governance focusing on audit committee
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The issue of corporate governance, the implementation of good corporate governance rules, has been a subject of interest in the world for some time now. The aim of the dissertation is to describe the corporate ownership structure in a complex way in the world and to define the role of the audit committee in the corporate governance. The company should ensure that its corporate governance are transparent. To this end, it should also provide all relevant information concerning its activities and corporate governance in its annual report.This thesis was prepared to extend the present knowledge about audit committee in the Czech Republic and its operation and functions. Another aim was to compare the condition of the corporate governance and audit committees in the Czech Republic with those in Great Britain.
Klíčová slova: Corporate governance; CZECH TOP 100; Audit committee

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 6. 2018
Datum obhajoby: 28.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35447_xjurr01.pdf [2,12 MB]
Oponentura58297_kralicek.pdf [247,04 kB]
Oponentura58298_tumm04.pdf [371,46 kB]
Hodnocení vedoucího35447_roubicko.pdf [159,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35447/podrobnosti