Risk management in financail institutions with a focus on internal processes

Autor práce: Mamedov, Kamran
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Osoba oponující práci: Müller, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Risk management in financail institutions with a focus on internal processes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis deals with internal processes taking place in financial institutions, especially with emphasis on processes related to internal control and risk management. The aim of the thesis is to investigate the structure and the role of the internal audit processes in financial institutions; to analyse weaknesses and possible threats in relation to risk management, and to come up with relevant recommendations for increasing the effectiveness of internal audit processes. The partial objective is to analyse a legal framework governing internal audit and risk management in the financial institution. The theoretical part of the thesis defines the meaning of internal control and audit in financial institutions, legal framework regulating the work of internal auditors, risk managers and controllers in financial institutions, and standards that must be respected and implemented by the financial institution during the provision of financial services. The practical part is a case study of VersaBank, a Canadaian financial institution. The main question is to find out what processes in the risk management department in the financial institution are the main ones, what are the secondary ones and how these processes are managed in a financial institution. The goal is to track and reveal the current construction of the company’s risk management procedures, and their effectiveness against the existing risks and threats.
Klíčová slova: Basel III; FATF; Audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 17. 6. 2018
Datum obhajoby: 01.11.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62108_mamk02.pdf [741,96 kB]
Oponentura58493_muls00.pdf [66,23 kB]
Hodnocení vedoucího62108_tauser.pdf [64,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62108/podrobnosti