Market Entry Strategy for Countrylife into Russian Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Market Entry Strategy for Countrylife into Russian Market
Autor práce:
Lifanova, Tatiana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to choose the appropriate market entry mode and create a marketing strategy for the organic grocery Countrylife. Suggested strategy is based on features of the Russian market and specificity of the local consumers. The work consists from the five parts. Theoretical part reviews the marketing frameworks needed to enter the foreign market and the theory of organic. It is followed by analysis of the Russian market and its’ specific. The following aim of the thesis is to analyze Countrylife Company in the home market and marketing mix was done, in order to define companies’ strategy locally. The last part of the thesis sums up results of surveys distributed among Russian consumers and interviews done with specific consumers. Based on all collected data the objective of the thesis, to develop market entry strategy for “Countrylife” on Russian market, is reached.
Klíčová slova:
Green market; Russian organic market; Green Wash; Bio

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2017
Datum podání práce:
24. 6. 2018
Datum obhajoby:
30.08.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62085_xlift00.pdf [2,75 MB]
Oponentura:
58449_halik.pdf [63,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
62085_lhom01.pdf [62,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62085/podrobnosti