Viral marketing - Campaign planning and implementation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Viral marketing - Campaign planning and implementation
Autor práce:
Shpilkin, Vladimir
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Potančok, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
AbstractThe thesis analyzes viral marketing-campaign planning and implementation. Thus, history of marketing and marketing communications are analyzed with a goal to understand, why the phenomenon of virality in its modern sense is relatively modern. Also, word of mouth as the basis of the virality is looked on and discussed- how it is possible to create it and later sustain as well. Moreover, the specifics of viral campaign launch, implementation, and measurement are studied and examined. Furthermore, positive and negative sides of carrying out of the viral campaign are evaluated. In the end, based on the data found and analyzed, the author gives his opinion on whether it is worth carrying out viral campaigns for businesses or no.
Klíčová slova:
Viral; Marketing; Campaign

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 5. 2017
Datum podání práce:
27. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62026_shpv00.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
17417_shpv00.docx [13,50 kB]
Oponentura:
58663_xpotm03.pdf [158,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
62026_pavlant.pdf [86,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62026/podrobnosti