Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti

Autor práce: Mocková, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Osoba oponující práci: Antal, Jarolím

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Predkladaná diplomová práca sa venuje rozdielom v miere zamestnanosti a nezamestnanosti členských štátov EÚ, štrukturálnym problémom na trhu práce a ich riešeniu v podobe aktívnych politík na trhu práce, ale aj ďalším podporným opatreniam akým je napríklad celoživotné vzdelávanie. Tieto problémy sú ďalej špecificky rozoberané na úrovni dvoch členských štátov Česka a Poľska.
Klíčová slova: miera zamestnanosti; miera nezamestnanosti; Európska stratégia zamestnanosti; štrukturálne problémy na trhu práce; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Překlad názvu: Active labour market policies in the EU as a tool for fighting unemployment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The master's thesis deals with the differences in the employment and unemployment rate of the EU member states, structural problems on the labour market and their solution by active labour market policies and other supportive measuers such as life-long learning. These problems are then specifically applied on the level of two memeber states the Czech Republic and Poland.
Klíčová slova: structural problems on the labour market; unemployment rate; employment rate; European Employment strategy; labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 10.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55416_xmocs00.pdf [1,14 MB]
Oponentura58619_xantj900.pdf [64,33 kB]
Hodnocení vedoucího55416_xilic01.pdf [63,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55416/podrobnosti