Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Technologická nezaměstnanost: příčiny, dopady a řešení

Autor práce: Čihák, Miloslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Osoba oponující práci: Cingl, Lubomír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Technologická nezaměstnanost: příčiny, dopady a řešení
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl v co největší možné šíři prostudovat fenomén technologické nezaměstnanosti. Její zaměření spočívá především ve zkoumání příčin jejího vzniku, jejích očekávaných dopadů a analýze navrhovaných hospodářsko-politických doporučení. K tomu využívá především nástrojů rešerše odborné literatury, syntézy a analýzy. Výsledkem práce je zjištění existence vícerých možných mechanismů působení, které znesnadňují či neumožňují vyslovit jednoznačné odpovědi na základní zkoumané otázky. Přínosem je především syntéza současného pohledu ekonomické vědy na vztah mezi nastupujícím technologickým pokrokem a (ne)zaměstnaností.
Klíčová slova: technologie; nezaměstnanost; inovace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Technologická nezaměstnanost: příčiny, dopady a řešení
Překlad názvu: Technological unemployment: causes, impacts and possible solutions
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to study the phenomenon of technological unemployment in a wider range. The study focuses mostly on examining the causes of the emergence, the expected impacts and analysis of policy recommendations proposed by scientific literature. For these purposes we use research of thematic literature, synthesis and also analysis. The effort results in a synthesis of various aspects of contemporary economic science studying the relation between incoming technological progress and (un)employment.
Klíčová slova: technology; unemployment; innovation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2017
Datum podání práce: 17. 8. 2018
Datum obhajoby: 06.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61423_cihm00.pdf [2,52 MB]
Oponentura58582_cinl00.pdf [338,82 kB]
Hodnocení vedoucího61423_xspep04.pdf [287,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61423/podrobnosti