(Dis)continuity of State Identity: Germany, Japan and the Legacy of the Second World War

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
(Dis)continuity of State Identity: Germany, Japan and the Legacy of the Second World War
Autor práce:
Jägerová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Zemanová, Michaela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper explores factors which influence various policy choices vis-à-vis the reconciliation of countries whose reputation was damaged due to the injustice they committed unto other countries during the Second World War. This complex issue of achieving discontinuity of the wrongdoer’s state identity through reconciliatory policies is studied by analysing perpetrators: Nazi Germany and Imperial Japan, and their subsequent, post-war polities. Both countries are compared regarding their individual responses to the same factors of either an internal or external nature. By assessing the significance of internal and external forces throughout time, this paper seeks to answer whether the remarkable difference in trajectory between Germany and Japan following the Second World War is more of a result of domestic predispositions (national identity and culture) or external forces (the countries’ position in the changing international system, etc.). This paper seeks to answer following research question: “To what extent is the (dis)continuity of the state identity of Germany and Japan the result of internal (or external) forces?” By answering the research question, this paper utilises both a comparative method and qualitative analysis.
Klíčová slova:
reconciliation; fluid identity; multi-level analysis; the Second World War; Germany; Japan; (dis)constinuity of identity; external and internal factors; foreign policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2018
Datum podání práce:
3. 12. 2018
Datum obhajoby:
15.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64625_xjagv00.pdf [629,35 kB]
Oponentura:
59644_qhalm02.pdf [65,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
64625_lehmann.pdf [63,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64625/podrobnosti