Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Čínský systém terciálního vzdělání a jeho vliv na uplatnění čínských absolventů na trhu práce

Autor práce: Vápeníková, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Žamberský, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Čínský systém terciálního vzdělání a jeho vliv na uplatnění čínských absolventů na trhu práce
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vláda Čínské lidové republiky roku 1999 zavedla program, který si za cíl vzal zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Od té doby se počty vysokoškolských studentů na čínských univerzitách každoročně zvyšují. V roce 2017 čínské školství vyprodukovalo 8 miliónů vysokoškolských absolventů. Do budoucna se očekává, že počty absolventů budou stále růst. Čínská lidová republika se díky vládní podpoře vzdělání stala zemí s největším vzdělávacím systémem světa. Od roku 2005 však nabídka vysoce vzdělaných absolventů převyšuje poptávku a čínští absolventi začínají pociťovat problémy s uplatněním na trhu práce. Cílem práce je proto zhodnotit současný stav čínského vysokoškolského vzdělání a zjistit, jaký má vliv na uplatnění čínských absolventů v jejich budoucím pracovním životě.
Klíčová slova: vysokoškolské vzdělání; vzdělání; Čínská lidová republika; trh práce; kvalita vzdělání; nezaměstnanost; podzaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Čínský systém terciálního vzdělání a jeho vliv na uplatnění čínských absolventů na trhu práce
Překlad názvu: Chinese system of tertiary education and its effect on graduate's future chances in the labour market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: A programme which aimed to increase the number of university-educated workers was introduced by government of People’s Republic of China in 1999. Since then the number of graduates in Chinese universities has been rising. People’s Republic of China has become a country with the largest education system owing to the government programme encouraging higher education. In 2017 Chinese education system produced 8 million university graduates and the number of graduates is projected to increase steadily. However, starting 2005, supply of Chinese graduates is higher than demand for highly educated specialist and Chinese graduates start to have problems in the labour market. This diploma thesis aims to evaluate the current level of Chinese university education and to find out, what effect does it have on graduate’s future chances on the labour market.
Klíčová slova: People's Republic of China; Education; University education; Labout market; Quality of education; unemployment; underemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64119_xvaps00.pdf [1,00 MB]
Oponentura59617_zamberp.pdf [64,50 kB]
Hodnocení vedoucího64119_stuchliz.pdf [63,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64119/podrobnosti