Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nákup ve firmě Škoda auto a.s.

Autor práce: Kerdová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Tvrdík, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nákup ve firmě Škoda auto a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konceptem fungování nákupu ve společnosti Škoda Auto a.s. Práce je rozdělena na dvě části. V první kapitole je nastíněn mezinárodní obchod, který je důležitý pro strategické vedení portfolia dodavatelů. Následná kapitola pojednává o supply chain managementu, jež je klíčový pro řízení dodavatele pro konkrétní dodávky. Praktická část nás seznámí s historií firmy Škoda Auto a.s. Poté se již práce zaměřuje na konkrétní praktické činnost v oblasti nákupu až po praktické kroky vedení poptávky. Spojením teoretických a praktických poznatků umožní souhrnný přehled nákupu Škoda Auto a.s.
Klíčová slova: mezinárodní obchod; supply chain management; dodavatelé; nákup; poptávka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nákup ve firmě Škoda auto a.s.
Překlad názvu: Purchasing in Škoda auto a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master thesis is focused on the concept of purchasing in Škoda Auto a.s. The thesis is divided into two parts. First chapter of the thesis deals with international business that is important for strategic management of supplier´s portfolio. The second chapter summarizes key points of supply chain management, which is essential for management of supplier´s delivery. Practical part starts with history of the company. Then practical activities in purchasing especially practical proccess of demand management is analysed. Through connection of the teoretical knowlege and practical know how it is possible to present general overview of purchasing in company Škoda Auto a.s.
Klíčová slova: international business; supply chain managemet; suppliers; purchasing; demand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62205_xkerm00.pdf [1,76 MB]
Oponentura59350_Tvrdík.pdf [60,95 kB]
Hodnocení vedoucího62205_filipova.pdf [63,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62205/podrobnosti