Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Prítomnosť a vplyv čínskych suverénnych fondov v Európe po krízovom období

Autor práce: Drotárová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Hnát, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prítomnosť a vplyv čínskych suverénnych fondov v Európe po krízovom období
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá vybranými čínskymi suverénnymi fondmi a ich investíciami v Európe po krízovom období. Cieľom práce je posúdiť vplyv suverénnych fondov v krajinách EU, ich následné využitie alebo zneužitie v súvislosti s možnosťami regulácie. Na príkladoch investícií v európskych firmách analyzuje silu fondov a s tým spojené potenciálne výhody aj problémy. Predkladá reguláciu navrhovanú Európskou komisiou, ktorou zavádza monitorovanie priamych zahraničných investícií v európskych krajinách. Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá vysvetľuje pojem suverénny fond s ohľadom na štátny kapitalizmus, približuje jeho fungovanie a výskyt vo svete. Druhá kapitola detailne popisuje vybrané čínske suverénne fondy. Posledná kapitola sa zaoberá investíciami čínskych suverénnych fondov a ich dôsledkami, zároveň predstavuje možnú reguláciu na európskej úrovni.
Klíčová slova: suverénny fond; Čína; investície; Európa; regulácia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prítomnosť a vplyv čínskych suverénnych fondov v Európe po krízovom období
Překlad názvu: Presence and influence of Chinese sovereign wealth funds in Europe after the crisis period
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Diploma thesis presents selected Chinese sovereign wealth funds and their investments in Europe after crisis period. The aim of the thesis is to review the influence of sovereign wealth funds in EU countries, their potential utilization or misuse with regards to possibilities of regulation. It analysis the power of the funds on the examples of the investments in European companies and potential advantages and disadvantages arising. It presents the proposed regulation by European commission, which creates screening of foreign direct investments in European countries. Diploma thesis is divided into the three chapters. The first one explains sovereign wealth fund with regards to state capitalism, explains it's functioning and its presence in the world. Second chapter describes selected Chinese sovereign wealth funds into details. The last chapter concerns about investments of Chinese sovereign wealth funds and their implications and altogether describes possibilities of regulation on European level.
Klíčová slova: sovereign wealth fund; China; investments; regulation; Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64288_xdroz02.pdf [1,64 MB]
Oponentura59619_hnatp.pdf [63,88 kB]
Hodnocení vedoucího64288_stuchliz.pdf [65,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64288/podrobnosti