Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Změny ve spotřebě a spotřebním chování v ČLR v 21. století

Autor práce: Trubková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Neumann, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Změny ve spotřebě a spotřebním chování v ČLR v 21. století
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je identifikace změn ve spotřebě a spotřebním chování v ČLR v 21. století. Tohoto cíle jsem dosáhla pomocí analýzy faktorů, jež k těmto změnám vedly a následnému propojení těchto vlivů s prostřením čínského spotřebního trhu. Faktory změn sloužily jako podklad pro klasifikaci změn ve výši a struktuře spotřeby čínských spotřebitelů, také odlišných přístupů ve spotřebním chování.Vedlejším cílem byla identifikace specifik generace tzv. čínských mileniálů, v rámci něhož jsem nejdříve charakterizovala vlastností této skupiny obyvatel a následně jej aplikovala na jejich přístup ke spotřebě.
Klíčová slova: spotřeba; spotřební chování; mileniálové; ČLR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Změny ve spotřebě a spotřebním chování v ČLR v 21. století
Překlad názvu: Changes in the consumption and consumer behaviour in The People's Republic of China during the 21st century
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this diploma thesis I deal with an identification of changes in the consumption and consumer behaviour in The People's Republic of China during the 21st century. I have achieved this goal by analysing of factors that lead to those changes and consequently by linking those effects with the Chinese consumer market. Factors of changes were used as a basis for the classification of changes in the amount and the structure of the Chinese consumption and for describing the different patterns in consumer behaviour also.The minor aim of the paper was an identification of specifics for Chinese millenial generation which was achieved by describing the key attributes of this group and consequently by their application on the consumer behaviour.
Klíčová slova: consumption; consumer behaviour; The People’s Republic of China; millenials

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63842_xtrud03.pdf [1,11 MB]
Oponentura59616_neumann.pdf [64,68 kB]
Hodnocení vedoucího63842_stuchliz.pdf [65,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63842/podrobnosti