Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Otázka bezpečnosti Jižní Koreje s důrazem na problematiku jaderných zbraní

Autor práce: Grossová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Dubský, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Otázka bezpečnosti Jižní Koreje s důrazem na problematiku jaderných zbraní
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce "Otázka bezpečnosti Jižní Koreje s důrazem na problematiku jaderných zbraní" se zabývá bezpečností Korejské republiky, přičemž její hlavní zaměření směřuje k otázce jaderných zbraní. Práce reflektuje koncepty bezpečnosti, historický vývoj kontroly jaderného zbrojení a vysvětluje koncepty spojené s jadernou tématikou. Práce je zaměřena na region severovýchodní Asie, přičemž zvláštní důraz je kladen na Korejský poloostrov a zejména Jižní Koreu. Z důvodu propojenosti jednotlivých dimenzí bezpečnosti se práce věnuje také aktérům ovlivňujícím bezpečnost Korejské republiky, zejména roli Spojených států a Číny.
Klíčová slova: jaderné zbraně; národní bezpečnost; Korejská republika; severovýchodní Asie; kontrola zbrojení; Korejská lidově demokratická republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Otázka bezpečnosti Jižní Koreje s důrazem na problematiku jaderných zbraní
Překlad názvu: South Korea's security with an emphasis on nuclear weapons
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis "South Korea's security with an emphasis on nuclear weapons" deals with security of the Republic of Korea with a focus on nuclear weapons issue. The thesis reflects different concepts of security, historical development of arms control and explains concepts regarding field of nuclear weapons. It focuses on the region of Northeastern Asia, with particular emphasis on the Korean Peninsula and especially South Korea. Due to the interconnectedness of different security dimensions, the thesis also deals with actors of international relations influencing the security of the Republic of Korea, in particular the United States of America and China.
Klíčová slova: nuclear weapons; national security; South Korea; Northeastern Asia; arms control; North Korea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 08.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64577_xgroz00.pdf [1,26 MB]
Oponentura59276_dubskyz.pdf [62,91 kB]
Hodnocení vedoucího64577_havlova.pdf [62,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64577/podrobnosti