Klimatické změny jako bezpečností faktor v rámci nucené migrace (Případová studie Eritrea)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klimatické změny jako bezpečností faktor v rámci nucené migrace (Případová studie Eritrea)
Autor práce:
Do Thai, Quang
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Klimatické změny jsou v dnešní době frekventovaným tématem debat, diskuze o ní bezesporu nemají již pouze původně environmentální dimenzi, nýbrž jsou klimatické změny záležitostí zkoumanou taktéž v oblasti bezpečnostních studií. Tato práce pozoruje proces sekuritizace klimatických změn a identifkuje bezpečností implikace, které s sebou tyto změny přináší. Tato práce zkoumá vztah konfliktů, migrace a adaptace. Na základě těchto poznatků jsou zkoumány adaptační strategie, jako jednoho z možných řešení bezpečnostních výzev v souvislosti s klimatickými změnami. Tyto poznatky jsou aplikovány na případové studii Eritrea, kde je zkoumáno, jaké dopady mají klimatické změny na tamější obyvatelstvo, důvody eritrejské přeshraniční migrace a jaká je role adaptačních strategií v této zemi.
Klíčová slova:
security; climate change; securitization; adaptation strategies; Africa; migrace; Eritrea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2017
Datum podání práce:
7. 12. 2018
Datum obhajoby:
09.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63281_xdotq00.pdf [16,10 MB]
Oponentura:
59531_havlova.pdf [62,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
63281_dubskyz.pdf [63,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63281/podrobnosti