Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Posun vztahů EU vůči Ukrajině na pozadí ukrajinské krize

Autor práce: Demura, Viktoriia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Osoba oponující práci: Neumann, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Posun vztahů EU vůči Ukrajině na pozadí ukrajinské krize
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou vývoje vztahů EU vůči Ukrajině na pozadí ukrajinské krize. Dané téma je aktuální z důvodu událostí, ke kterým došlo na konci roku 2013 a které probíhají souběžně se psaním diplomové práce. Hlavním cílem práce je prozkoumat vývoj hospodářských vztahů EU a Ukrajiny jak v rámci Evropské politiky sousedství, tak i po podepsání Asociační dohody. Práce je rozdělena do 3 kapitol, které analyzují vnější činnost EU z hlediska přidružení Ukrajiny, účinky Asociační dohody na vzájemné hospodářské vztahy a dopad posílení spolupráce Ukrajiny s EU na politické a obchodní vztahy s Ruskou federací. V závěru je zdůrazněno, že Ukrajina již dosáhla určitých výsledků při plnění požadavků EU, ale proces implementace zatím není ukončen. K jeho úspěšné realizaci je třeba aktivně provádět další reformy a zejména bojovat s korupcí. Příčinou zpomalení jeho naplňování je zhoršení politické situace na Ukrajině a zaměření Unie na jiné priority.
Klíčová slova: EU; Ukrajina; Asociační dohoda; hluboká a komplexní zóna volného obchodu; ukrajinská krize; Ruská federace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Posun vztahů EU vůči Ukrajině na pozadí ukrajinské krize
Překlad názvu: The development of the European Union’s relationships with Ukraine amid the Ukrainian crisis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyzes the development of the European Union’s relationships with Ukraine amid the Ukrainian crisis. The topic is relevant because of the events that happened at the end of 2013 and which are still going on whilst this thesis is being written. Therefore, the aim of this study is to explore the development of economic relations between the EU and Ukraine through the European Neighborhood Policy and after the Association Agreement was signed. This thesis is divided into three chapters which analyzes the external approach of the EU in terms of the Ukrainian Association, how the Association Agreement affected economic relations between EU and Ukraine. Finally, the impact of enhanced cooperation between the EU and Ukraine creates relationship problems with the Russian Federation. In conclusion, this study clearly demonstrates that Ukraine has already achieved some progress in harmonization. However, this process still needs to continue. Furthermore, efforts with a strong focus on reforms and fighting corruption are necessary in order to succeed in the implementation of the EU’s requirements. Subsequently, the execution of the project has been delayed due to the deterioration of the political situation in Ukraine and the EU having other priorities.
Klíčová slova: EU ; Association Agreement; Deep and Comprehensive Free Trade Area; Ukrainian crisis; Ukraine; Russian Federation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61138_demv00.pdf [987,20 kB]
Oponentura59597_neumann.pdf [64,76 kB]
Hodnocení vedoucího61138_xilic01.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61138/podrobnosti