Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Současné nekonvenční měnové politiky se zaměřením na Japonsko

Autor práce: Jurka, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Jedlinský, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současné nekonvenční měnové politiky se zaměřením na Japonsko
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá nekonvenčními měnovými politikami používanými v současnosti centrálními bankami rozvinutých ekonomik. Jako příklady si vybírá ekonomiky USA, České Republiky a Japonska. Postupně se tak věnuje kvantitativnímu uvolňování americké FEDu, které bylo implementováno po krizi, devizovým intervencím České národní banky a měnovému programu vlády Shinza Abeho v Japonsku. Právě na japonské kvantitativní a kvalitativní uvolňování je práce primárně zaměřena. Primárním cílem práce je charakteristika současně užívaných nekonvenčních monetárních politik ve světové ekonomice.
Klíčová slova: monetární politika; kvantitativní uvolňování; abenomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současné nekonvenční měnové politiky se zaměřením na Japonsko
Překlad názvu: Comtemporary unconventional monetary policies with focus on Japan
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis concerns uncoventional monetary policies which are contemporarily used by the central banks in developed economies. The economics of USA, Czech Republic and Japan are used as examples. The thesis describes the quantitative easing implemented by the Federal Reserve in reaction to the global economic crisis, monetary interventions of the Czech national bank and the monetary polici of Shinzo Abe's government in Japan. The main focus lies on quantitative and qualitative easing employed in Japan. The primary goal of the thesis is to characterize unconventional monetary policies currently used in global economics.
Klíčová slova: monetary policy; quantitative easing; abenomics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2015
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55120_xjurm37.pdf [1,78 MB]
Oponentura59618_xjedj08.pdf [62,33 kB]
Hodnocení vedoucího55120_stuchliz.pdf [65,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55120/podrobnosti