Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mimosmluvní instituty užití autorského díla

Autor práce: Chum, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votava, Tomáš
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá mimosmluvními instituty užití autorského díla. Cílem této práce je zjistit, v jakých případech je možné užít autorské dílo bez souhlasu jeho autora se zaměřením na zpravodajství. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. V úvodu je čtenář vnesen do problematiky tématu, je stanoven cíl práce spolu s výzkumnými otázkami a použitými metodami, je uveden přínos práce a popsána logická stavba práce. V teoretické části jsou nabrány teoretické poznatky, které jsou následně aplikovány ve zpravodajské praxi v praktické části. Součástí praktické části jsou i rozhovory s renomovanými českými novináři a jejich následný rozbor.
Klíčová slova: volná užití; autorské právo; mimosmluvní užití díla; zpravodajství; zákonné licence; autorský zákon; žurnalistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Překlad názvu: Non-contractual institutes of the use of the author's work
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with non-contractual institutes of the use of the author's work. The aim of this work is to find out in which cases it is possible to use the author's work without the consent of the author with a focus on news. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. In the introduction, the reader is introduced into the topic, the goal of the thesis is determined together with the research questions and the used methods, the work contribution and the logical structure of the work. In the theoretical part, necessary background knowledge is acquired, which is subsequently applied in the journalistic practice in the practical part. In the practical part are included interviews with prestigious Czech journalists and their subsequent analysis.
Klíčová slova: journalism; copyright law; copyright; news; free use; Legal licenses; non-contractual use of the author's work

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63229_chul01.pdf [1,30 MB]
Oponentura60059_spirit.pdf [61,53 kB]
Hodnocení vedoucího63229_xvott02.pdf [65,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63229/podrobnosti