Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využitelnost bitcoin/kryptoměn v e-commerce a retailu

Autor práce: Ennafaa, Semi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitelnost bitcoin/kryptoměn v e-commerce a retailu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit možnosti kryptoměn bitcoin a dalších alternativ pro využití v retailu a e-commerce. V práce jsou vysvětleny základní principy fungování blockchain a způsobu ověřování transakcí. Zároveň srovnává možnosti bitcoinu, co by alternativní formy plateb s běžně používanými způsoby (VISA, Paypal).
Klíčová slova: bitcoin; cryptoměna; retail; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitelnost bitcoin/kryptoměn v e-commerce a retailu
Překlad názvu: Effective use of bitcoin and cryptocurrencies in e-commerce and retail
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis aims to evaluate possible adaptation of bitcoin and other cryptocurrencies in retail and e-commerce. It explains basic principles of blockchain and transfer verifications. It also compares possibilities of bitcoin as alternative form of payment in comparison with VISA and Paypal.
Klíčová slova: e-commerce; retail ; bitcoin; cryptocurrency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62893_enns00.pdf [1,33 MB]
Oponentura59854_zeman.pdf [62,18 kB]
Hodnocení vedoucího62893_filipova.pdf [62,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62893/podrobnosti