Bitcoin: Regulace v Evropské unii

Autor práce: Šrámková, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Osoba oponující práci: Bič, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bitcoin: Regulace v Evropské unii
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá regulací Bitcoinu v Evropské unii. Rostoucí popularita kryptoměn v posledních letech donutila regulátory k tomu, aby se právním postavením kryptoměn začali pozorně zabývat. Kryptoměny pro ně ale díky svému decentralizovanému systému představují velkou výzvu. O to větší, že mají globální dosah, to znamená, že neznají státní hranice. Jednotlivé země po celém světě zaujaly k otázce regulace kryptoměn různé přístupy – od jeho zákazu až po přijetí jako legálního platidla. Nicméně většina vlád se stále rozhoduje, jakým způsobem ke kryptoměnám přistoupit. Evropská unie se k virtuálním měnám poprvé oficiálně vyjádřila v roce 2012. Tehdy Evropská centrální banka vydala dokument s názvem „Schémata virtuálních měn“, ve kterém poprvé definuje virtuální měny. Nicméně Bitcoinu se dostalo větší pozornosti ze strany unijních zákonodárců až v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži v roce 2015. Na základě analýzy právních dokumentů EU je cílem práce zjistit, zda v Evropské unii existuje jasná strategie v regulaci kryptoměn. Práce dále porovnává přístupy tří členských států EU k regulaci kryptoměn – České republiky, Německa a Velké Británie – a na základě jejich podnikatelského prostředí rozhodnout, kde je nejvýhodnější podnikat v oblasti kryptoměn.
Klíčová slova: Regulace; Evropská unie; Kryptoměna; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bitcoin: Regulace v Evropské unii
Překlad názvu: Bitcoin: Regulation in the EU
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of this diploma thesis is the regulation of Bitcoin in the European Union. Cryptocurrencies were founded on the principles of decentralization, which creates a challenge for lawmakers around the world. The aim of the thesis is to decide, whether there is a clear strategy on how to regulate cryptocurrencies in the European Union. The main chapter of this thesis is focused on analyzing the legal documents directly regulating, or otherwise affecting cryptocurrencies in the European Union. The very first time an EU institution has acknowledged cryptocurrencies in any formal manner was in 2012, when the European Central Bank released a report on Virtual Currency Schemes. At the same time, it was the first attempt at their legal categorization and definiton. Another aim of the thesis is to analyze the nature of the regulatory approach towards cryptocurrencies in the Czech Republic, Germany and The United Kingdom, and decided which country has the best conditions to launch a cryptocurrency business there.
Klíčová slova: Bitcoin; Regulation; European Union; Cryptocurrency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 15.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62854_sras00.pdf [1,26 MB]
Oponentura59869_bic.pdf [64,53 kB]
Hodnocení vedoucího62854_xjedj08.pdf [64,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62854/podrobnosti