Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů

Autor práce: Zharkina, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci: Topolová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o crowdfundingu se zaměřeném na model fungující na bázi odměn. Cílem je ověřování doporučených klíčových parametrů zaručujících úspěch financování uměleckých projektů pomocí crowdfundingu, a to na základě zhodnocení výsledků implementace vlastního projektu. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je zaměřena na samotný pojem crowdfundingu, jeho původ a souvislost s jinými pojetími fungujícími pomocí davu. Druhá kapitola popisuje historický vývoj crowdfundingu, jeho současné působení na světovém a evropském trhu a jednotlivé náležitosti crowdfundingového projektu, přičemž uvedené poznatky jsou založeny na zkušenostech autorů relevantní zahraniční literatury. Praktickou částí práce se zabývá třetí kapitola, která popisuje vlastní nastavenou crowdfundingovou kampaň a následně vykazuje ověřování, úpravu a doplnění klíčových parametrů realizace úspěšné crowdfundingové kampaně.
Klíčová slova: crowdfunding; alternativní financování; crowdsourcing; online; kampaň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů
Překlad názvu: Crowdfunding as a way to carry out projects
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with crowdfunding mainly focused on a reward-based model. The aim is to verify the recommended key parameters, which guarantees the success of the funding of art projects using crowdfunding. This verification is based on the evaluation of the results of the own set-up project's implementation. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first chapter focuses on defining the term of crowdfunding, its origin and its relation to other concepts that work with the crowd. The second chapter describes the historical development of crowdfunding, its current impact on the global and European market and the key requirements of the successful crowdfunding project, which is based on the experience of authors of relevant foreign literature. The practical part of the thesis is covered in the third chapter, which describes the own set-up crowdfunding campaign, proves the key parameters of the successful crowdfunding campaign and corrects them if it is necessary.
Klíčová slova: crowdfunding; alternative funding ; crowdsourcing; online; campaign

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2017
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62331_zhap00.pdf [1,78 MB]
Oponentura59555_topolova.pdf [66,47 kB]
Hodnocení vedoucího62331_kubalm.pdf [65,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62331/podrobnosti