Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Příjmové nerovnosti: příklad Filipín

Autor práce: Sláma, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Žamberský, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Příjmové nerovnosti: příklad Filipín
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Jaký je současný světový trend v rámci příjmových nerovností? Existují dostatečně efektivní možnosti, jak příjmové rozdíly ve společnosti snížit? Tato diplomová práce propojuje znalosti získané z úvodní teoretické části s jejich následnou aplikací na případ Filipín. Distribuce příjmů a bohatství je ve filipínské společnosti značně nerovnoměrná a analýza tamní situace názorně ukazuje, jaké prvky nerovnosti nejvíce ovlivňují. S pomocí tohoto přístupu jsou následně prezentovány možná řešení pro redukci nerovností ve společnosti. Práce přispívá k současně hojně diskutovanému tématu příjmových nerovností ve světě svým přístupem, který je založen na pochopení specifického charakteru filipínského hospodářství a tamní společnosti.
Klíčová slova: Filipíny; nerovnost; příjem; bohatství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Příjmové nerovnosti: příklad Filipín
Překlad názvu: Income Inequalities: The Case of the Philippines
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: What is the current global trend in income inequality? Are there any effective ways to reduce income differences in the society? This diploma thesis applies the knowledge gained from the theoretical part to the case of the Philippines. Distribution of income and wealth in the Filipino society is very uneven, and the analysis of the situation in the Philippines clearly defines the elements that affect inequalities the most. Based on this approach, possible solutions to reduce inequalities in the society are presented. The work contributes to the widely discussed topic of income inequalities in the world with its approach that reflects the specific nature of the Philippine economy and society.
Klíčová slova: the Philippines; inequality; income; wealth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2017
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60799_xslam72.pdf [1,60 MB]
Oponentura59578_zamberp.pdf [64,09 kB]
Hodnocení vedoucího60799_jirankov.pdf [62,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60799/podrobnosti