Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Význam technologií pro japonskou ekonomiku

Autor práce: Macháčková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Vošta, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam technologií pro japonskou ekonomiku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá potenciálem technologií v japonské ekonomice. První kapitola vymezuje technoekonomické paradigma v závaznosti na Průmysl 4.0. Druhá kapitola mapuje výzkumné prostředí v Japonsku. Třetí kapitola zhodnocuje potenciál automatizace a robotizace v rámci japonské ekonomiky.
Klíčová slova: automatizace; robotika; Průmysl 4.0; věda a výzkum; technoekonomické paradigma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam technologií pro japonskou ekonomiku
Překlad názvu: The impact of technologies in japanese economics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the potential of technologies in japanese economy. First chapter defines the technoeconomical paradigm and its relation to the Industry 4.0. Second chapter analyses the research environment in Japan. Last chapter evaluates the impact of robotisation and automation on the japanese economy.
Klíčová slova: automation; technoeconomical paradigm; Industry 4.0; robotics; research and development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 7. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53663_xmaca21.pdf [1,49 MB]
Oponentura59622_vosta.pdf [65,89 kB]
Hodnocení vedoucího53663_stuchliz.pdf [65,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53663/podrobnosti