Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační nástroje filmového marketingu

Autor práce: Měska, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Zelený, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační nástroje filmového marketingu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce Komunikační nástroje filmového marketingu je zjistit, jak jsou návštěvníci kin ovlivňováni různými druhy marketingové komunikace filmové tvorby. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu a jejich aplikací v kinematografii. Dále se soustředí na jednotlivé formy marketingové propagace a popisuje jejich specifické využití v oblasti filmu. Praktickou část práce tvoří analýza dat z dotazníkového šetření, které je zaměřené na vliv konkrétních komunikačních nástrojů na návštěvníky multikina CineStar Anděl.
Klíčová slova: komunikační nástroje; film; filmový marketing; komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační nástroje filmového marketingu
Překlad názvu: Communication Tools of Film Marketing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of the bachelor thesis Communication Tools of Film Marketing is to find out how cinema visitors are influenced by various types of marketing communications of the film industry. The theoretical part deals with basic concepts of marketing and their use in cinematography. It also focuses on various forms of marketing promotion and describes their specific use in the field of film. The practical part of the thesis is the analysis of data from the questionnaire survey, which focuses on the influence of specific communication tools on visitors of CineStar Anděl.
Klíčová slova: film; film marketing; communication; communication tools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 24.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67425_mest00.pdf [726,31 kB]
Oponentura60067_xzelm00.pdf [121,21 kB]
Hodnocení vedoucího67425_hanj01.pdf [39,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67425/podrobnosti