Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv digitalizace na programovou nabídku kin

Autor práce: Větrovský, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Zelený, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv digitalizace na programovou nabídku kin
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení vlivu digitalizace na programovou nabídku tří vybraných kin, která jsou orientována na rozdílný tip zákazníka. Jedná se o multiplexové, artové a běžné jednosálové kino. Jako zástupce multikina byl vybrán CineStar Praha – Anděl na Pražském Smíchově. Analyzovaným artovým kinem byl Pražský Světozor. Zástupcem běžného jednosálového kina se stal Prostějovské Metro 70. Porovnávána byla jejich programová nabídka z hlediska zastoupení evropských filmů, počtu projekcí, stáří promítaných filmů a dalších proměnných. První část práce se zabývá problematikou digitalizace a jejího vlivu na filmový průmysl. Tedy za jakým účelem došlo k postupné digitalizaci, co se od toho očekávalo a jak celý proces probíhal.
Klíčová slova: Digitalizace kin; Program; Multikina; Artová kin; Filmová distribuce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv digitalizace na programovou nabídku kin
Překlad názvu: The impact of digitalisation on cinema programs
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to evaluate the effects of digitization on the program offer of three selected cinemas, which are oriented to different customer groups. These are multiplex, artistic, and cinema with one projection hall. CineStar Praha - Anděl, in Prague Smíchov, was selected as representative of the multiplex. The art movie theater was analyzed in Prague Světozor. Prostějovské Metro 70 was the representative of the one projection hall. Their program offers were compared in terms of representation of European films, number of screenings, age of projected films and other variables. The first part of the thesis deals with the issue of digitization and its influence on the film industry. What was the purpose of gradual digitization, what was expected of it and how was the whole process progressing.
Klíčová slova: Cinema Digitization; Film Distribution; Program; Multiplex; Art Cinemas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65176_vetk01.pdf [1,08 MB]
Oponentura60069_xzelm00.pdf [120,95 kB]
Hodnocení vedoucího65176_hanj01.pdf [331,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65176/podrobnosti