Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Uplatňování Místní Agendy 21 pomocí projektu Zdravých Měst v ČR a její socioekonomické dopady na příkladu měst Třeboně a Chrudimi

Autor práce: Míková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatňování Místní Agendy 21 pomocí projektu Zdravých Měst v ČR a její socioekonomické dopady na příkladu měst Třeboně a Chrudimi
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Projekt Zdravá Města byl založen Světovou zdravotní organizací v roce 1988 a v České republice je uplatňován již více než 20 let. Cílem tohoto projektu je ukázat městům směr, jakým se ubírat v rámci veřejného plánování, aby se dosáhlo vyšší kvality životního stylu pro obyvatele. To zahrnuje kvalitní životní prostředí, sociální a zdravotní zajištění, otevřenost města v rámci rozhodování a mnohé další.Bakalářská práce je zaměřena na komparaci dvou měst, která se aktivně do projektu Zdravá Města zapojují. Pozornost je věnována aktivitám, které ve městě pod záštitou projektu proběhly a financím, které byly alespoň za částečné podpory projektu získány. Na základě osobních rozhovorů s koordinátorkami projektu v obou městech bylo zjištěno, že finanční dotace v městě Třeboni jsou získávány především na tzv. měkké projekty (a to především na jeden konkrétní projekt opakovaně), zatímco město Chrudim využívá tyto dotace komplexně jak na tzv. tvrdé projekty, tak na tzv. měkké projekty. Z finančních závěrečných účtů měst byla verifikována hypotéza, tj. že město Chrudim získává více dotací a využívá je komplexněji. Bakalářská práce zároveň přináší přehled o aktivitách, které mohou být v rámci projektu realizovány.
Klíčová slova: Fórum Zdravého Města; Projekt Zdravá Města; Národní síť Zdravých měst ČR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatňování Místní Agendy 21 pomocí projektu Zdravých Měst v ČR a její socioekonomické dopady na příkladu měst Třeboně a Chrudimi
Překlad názvu: Local Agenda 21 applied via the Healthy Cities Project and its socioeconomic impact in Trebon and Chrudim
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Healthy Cities Project was created by the World Health Organization and has been running in the Czech Republic for over 20 years now. The project aims to apply Sustainable Development into municipal planning in order to increase the quality of life for residents. This includes improvement of the environment, promoting social and health security, transparency of the municipal planning amongst other activities.This bachelor thesis compares two cities (Třeboň and Chrudim), which are active members of Healthy Cities Project, to test the main hypothesis that “Chrudim receives more financial grants and use them more diversely”. The main measurable variables were the activities organized on behalf of the initiative and the financial grants received by the cities for being part of the project. Personal interviews with coordinators of the project and evaluating final financial reports in both cities revealed that all financial grants that Třeboň received were used on soft projects. By contrast, Chrudim’s financial grants were used for either soft or hard projects and were received more often, confirming the main hypothesis.
Klíčová slova: Healthy Cities Projects; National Healthy Cities Network of the Czech Republic; Future Cities Forum 10

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66948_mikk02.pdf [1,38 MB]
Oponentura59858_xjilp05.pdf [102,19 kB]
Hodnocení vedoucího66948_xsilh02.pdf [408,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66948/podrobnosti