Analýza vývoje ohrožení chudobou starobních důchodců v České republice v letech 2008 - 2017

Autor práce: Sandmanová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Barák, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje ohrožení chudobou starobních důchodců v České republice v letech 2008 - 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analýza chudoby starobních důchodců v České republice v letech 2008 – 2017. První část představuje teoretická východiska tématu chudoby a ukazuje možné zdroje příjmů, které mohou starobní důchodci mít. Analýzou ukazatelů chudoby důchodců starších 65 let je v práci prokázáno, že jejich situace v kontextu chudoby je z velké části závislá na příjmech ze státem vyplácených starobních důchodů a že české starobní důchodkyně jsou chudší než čeští starobní důchodci. Z mezinárodního srovnání výše zmíněných ukazatelů v práci vyplývá, že relativní příjmovou chudobou je v České republice ohroženo poměrně malé procento důchodců, ovšem ukazatel materiální deprivace, který je vzhledem k absolutnímu stanovení hranice chudoby relevantnější v mezinárodním srovnání, ukazuje, že se situace starobních důchodců blíží průměru.
Klíčová slova: Starobní důchodci; Příjmy; Chudoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje ohrožení chudobou starobních důchodců v České republice v letech 2008 - 2017
Překlad názvu: Analysis of the development of old-age pensioners poverty in the Czech Republic in 2008-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyse poverty of old-age pensioners in the Czech Republic during years 2008 – 2017. First part of the thesis presents theoretical basis of poverty and show possible sources of income that old-age pensioners can have. By the analysis is proven that their situation in context of poverty is strongly dependent on state pensions and that Czech women pensioners are more likely to be poor than men. From the international comparison of poverty indicators follows that comparatively small percent of Czech pensioners is at risk of income poverty nevertheless indicator of material deprivation, which is more relevant for international comparison because of absolutely determined poverty threshold, reveals that situation of old-age pensioners is closer to average.
Klíčová slova: Incomes; Poverty; Old-age pensioners

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 14. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66711_sank01.pdf [984,79 kB]
Oponentura59727_barv02.pdf [578,83 kB]
Hodnocení vedoucího66711_xlukt04.pdf [639,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66711/podrobnosti