Ocenění podniku FV - Plast a.s.

Autor práce: Medřická, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Osoba oponující práci: Staňková, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku FV - Plast a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je ocenění společnosti FV – Plast, a.s. se sídlem v Praze k 1. lednu 2017. Oceňovaná společnost je výrobcem plastových trubek pro rozvody vody. Práce je uvedena představením společnosti, poté následuje šest kapitol, které obsahují metodický úvod a praktické použití na data podniku. Tyto kapitoly postupně procházejí analýzy finančního a strategického postavení společnosti, a další úkony potřebné k ocenění podniku. Ocenění je provedeno výnosovou metodou DCF Entity a jako doplňující ocenění slouží tržní porovnání pomocí odvětvových multiplikátorů. Vzhledem k horší finanční situaci společnosti v posledních letech je výsledné ocenění nízké.
Klíčová slova: DCF Entity; finanční analýza; strategická analýza; CAMP; Ocenění podniku; WACC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku FV - Plast a.s.
Překlad názvu: Business valuation of FV - Plast, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is focused on a business valuation of the company FV-Plast, a.s., based in Prague, as of January 1, 2017. The company is a local producer of plastic pipelines for water distribution. The company introduction is followed by six chapters containing methodical outset which is used on company data. These chapters are devoted to the analysis of financial and strategic position of valued company, and all other operations necessary for the company valuation. The income approach method DCF Entity is used for the main valuation. The market comparison, using industry multiples, is used as a complementary method. Considering bad financial situation of the company in last years, final valuation is low.
Klíčová slova: WACC; DCF Entity; financial analysis; Business valuation; strategic analysis; CAPM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2018
Datum podání práce: 16. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65396_xmede00.pdf [2,36 MB]
Veřejná příloha18010_xmede00.pdf [763,13 kB]
Oponentura60287_xstav31.pdf [155,31 kB]
Hodnocení vedoucího65396_korbova.pdf [225,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65396/podrobnosti