Analýza dopadu nestandartní měnové politiky na bankovní sektor v ČR v letech 2012-2017

Autor práce: Jirka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Řežábek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu nestandartní měnové politiky na bankovní sektor v ČR v letech 2012-2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje dopady nestandardní měnové politiky na bankovní sektor v České republice v letech 2012-2017. Hlavní hypotézou této práce je, že nestandardní měnová politika ČNB ovlivnila výnosy domácích bank. K analýze byly využity poměrové ukazatele návratnosti aktiv, kapitálu a dalších ukazatelů. Závěrem této analýzy je zjištění, že měnová politika centrální banky měla dopad nejen na zisky bank, ale i na složení jejich rozvah. To bylo způsobeno především nárůstem objemu vkladů a poskytnutých úvěrů. Toto může mít negativní důsledky na rizika a stabilitu bankovního sektoru do budoucna.
Klíčová slova: měnová politika; devizové intervence; kurzový závazek; bankovní sektor; ROE; ROA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu nestandartní měnové politiky na bankovní sektor v ČR v letech 2012-2017
Překlad názvu: Analysis of the impact of non-standard monetary policy on the banking sector in the Czech Republic in 2012-2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis analyzes the effects of non-standard monetary policy on the banking sector in the Czech Republic in 2012-2017. The main hypothesis of this work is that the non-standard monetary policy of the CNB has influenced domestic bank yields. The ratio of returns on assets, capital and other indicators was used for the analysis. The conclusion of this analysis is that the central bank's monetary policy has had an impact not only on bank profits but also on the composition of their balance sheets. This was mainly due to an increase in the volume of deposits and loans. This can have negative consequences for the risks and stability of the banking sector in the future.
Klíčová slova: fx interventions; exchange rate peg; Monetary policy; banking sector; ROA; ROE

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2018
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66072_xjirt28.pdf [1,72 MB]
Oponentura59753_rezabekp.pdf [189,25 kB]
Hodnocení vedoucího66072_step01.pdf [1,22 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66072/podrobnosti