Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikové kombinace pod společnou kontrolou

Autor práce: Lörinčík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vomáčková, Hana
Osoba oponující práci: Randáková, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikové kombinace pod společnou kontrolou
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice účetního zachycení a prezentaci podnikových kombinací pod společnou kontrolou. V teoretické části jsou syntetizovány globálně a lokálně uznávané účetní standardy (US GAAP, IFRS, IPSAS a české účetní legislativy) a jejich přístup k prezentaci transakcí pod společnou kontrolou. Praktická část práce aspiruje na nalezení takových cest, které mohou sloužit jako nástroj objektivizace finančních informací vztahujících se k podnikovým kombinacím pod společnou kontrolou.
Klíčová slova: IFRS 3; fúze; kombinované výkazy; oddělené výkazy; podnikové kombinace; IPSAS; česká účetní legislativa; společná kontrola; přechodná kontrola; US GAAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikové kombinace pod společnou kontrolou
Překlad názvu: Business Combinations under Common Control
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis deals with topics related to accounting treatment and presentation of business combinations under common control. In the theoretical part, globally and locally accepted accounting standards (US GAAP, IFRS, IPSAS and czech accounting legislation) are synthetized in terms of their approach towards presentation of common control transactions. Practical part aspires to identify such paths that could serve as an tool for objectifying financial information regarding combinations of businesses under common control.
Klíčová slova: business combination; IFRS 3; merger; combined statements; transitory control; US GAAP; IPSAS; carve-out statements; common control; czech accounting legislation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2018
Datum podání práce: 27. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66075_xlort03.pdf [1,65 MB]
Oponentura60071_randakm.pdf [263,06 kB]
Hodnocení vedoucího66075_vomackov.pdf [726,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66075/podrobnosti