Využití nástrojů business intelligence v rozpočtování na bázi activity based budgeting (na příkladu konkrétní společnosti)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití nástrojů business intelligence v rozpočtování na bázi activity based budgeting (na příkladu konkrétní společnosti)
Autor práce:
Buzek, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Bohumil
Osoba oponující práci:
Matyáš, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj databázového systému pro správu alokačního modelu na bázi activity based technik a tvorbu návazného reportingu ve vybraném nástroji business intelligence. Hlavním cílem práce je představit a posoudit využitelnost nástrojů business intelligence v modelech založených na přiřazování nákladů aktivitám, a to na příkladu reálného projektu v konkrétní společnosti. Teoretická část práce se zabývá oblastmi business intelligence a manažerského účetnictví se zaměřením na kalkulace a activity based techniky. V praktické části je zpracován projekt vyvinutí databázového systému a návazného reportingu v nástroji business intelligence. V závěru je zhodnocena využitelnost daného řešení.
Klíčová slova:
kalkulace; ABC; activity based costing; business intelligence; databáze; nepřímé náklady; alokace nákladů; activity based budgeting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 7. 2018
Datum podání práce:
6. 1. 2019
Datum obhajoby:
30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66411_xbuzj05.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
59998_omatyas.pdf [56,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
66411_kral.pdf [222,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66411/podrobnosti