Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití nástrojů business intelligence v rozpočtování na bázi activity based budgeting (na příkladu konkrétní společnosti)

Autor práce: Buzek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Osoba oponující práci: Matyáš, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nástrojů business intelligence v rozpočtování na bázi activity based budgeting (na příkladu konkrétní společnosti)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj databázového systému pro správu alokačního modelu na bázi activity based technik a tvorbu návazného reportingu ve vybraném nástroji business intelligence. Hlavním cílem práce je představit a posoudit využitelnost nástrojů business intelligence v modelech založených na přiřazování nákladů aktivitám, a to na příkladu reálného projektu v konkrétní společnosti. Teoretická část práce se zabývá oblastmi business intelligence a manažerského účetnictví se zaměřením na kalkulace a activity based techniky. V praktické části je zpracován projekt vyvinutí databázového systému a návazného reportingu v nástroji business intelligence. V závěru je zhodnocena využitelnost daného řešení.
Klíčová slova: kalkulace; ABC; activity based costing; business intelligence; databáze; nepřímé náklady; alokace nákladů; activity based budgeting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra manažerského účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití nástrojů business intelligence v rozpočtování na bázi activity based budgeting (na příkladu konkrétní společnosti)
Překlad názvu: Use of Business Intelligence Tools in Activity Based Budgeting (Based on a Specific Company)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on development of a database system used for managing an allocation model based on activity based techniques and creation of related reports in a selected business intelligence tool. The main goal of the thesis is to present and evaluate usability of business intelligence tools in models based on activity based costing. This is illustrated on a real project in a specific company. The theoretical part of the thesis deals with business intelligence and managerial accounting with a focus on costing systems and activity based techniques. The practical part of the thesis then focuses on development of a database system and related reports in a business intelligence tool. At the end of the thesis, there is an overall evaluation of the solution.
Klíčová slova: indirect costs; ABC; cost allocation; business intelligence; database; costing system; activity based costing; activity based budgeting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 7. 2018
Datum podání práce: 6. 1. 2019
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66411_xbuzj05.pdf [2,18 MB]
Oponentura59998_omatyas.pdf [56,43 kB]
Hodnocení vedoucího66411_kral.pdf [222,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66411/podrobnosti