Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Autor práce: Kolomazníková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci: Dvořák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti HARTMANN-RICO a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu společnosti HARTMANN-RICO a.s., zpracovat její strategickou analýzu a nastínit vývoj v následujících 5 letech. V první, metodické části práce jsou popsány ukazatele použité pro účely finanční analýzy a způsob provedení strategické analýzy. Následuje praktická část, která obsahuje charakteristiku společnosti, samotnou finanční analýzu, v rámci níž jsou výsledky porovnávány také s výsledky vybraných konkurentů, a dále strategickou analýzu, zahrnující zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí společnosti a odhad pravděpodobného směru jejího vývoje v budoucnu. Nakonec jsou výsledky provedených analýz využity pro sestavení finančního plánu pro roky 2018-2022.
Klíčová slova: strategická analýza; finanční plán; HARTMANN-RICO a.s. ; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti HARTMANN-RICO a.s.
Překlad názvu: Financial and strategic analysis of HARTMANN-RICO a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to elaborate a financial and strategic analysis of the companyHARTMANN-RICO a.s. and to estimate its future development in the upcoming five years. The first part of the thesis describes the construction methods of the financial ratios used for the purposes of the financial analysis and the steps in conducting of the strategic analysis. The second part consists of a description of the company and the financial and strategic analyses themselves. Their results are then used for the financial statements forecast.
Klíčová slova: HARTMANN-RICO a.s.; financial analysis; strategic analysis; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2018
Datum podání práce: 8. 1. 2019
Datum obhajoby: 23.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66565_xkole15.pdf [1,92 MB]
Oponentura60070_xdvoj67.pdf [172,16 kB]
Hodnocení vedoucího66565_xphah01.pdf [365,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66565/podrobnosti